Nabídka:

Účastnické vizitky
Pamětní medaile
Napsali nám

Ke stažení (PDF):

Pozvánka na 29. ročník
Mapa silničních tras
Popis silničních tras
Mapa horských tras
Popis horských tras
Popis delších horských tras


© 2017 Ing. Jiří Langr

Řetůvský pedál


Aktuální ročník

28. ročník Řetůvského pedálu se uskutečnil dne 17. června 2017 za vcelku drsného počasí, když se teplota po celý den pohybovala mezi 10 a 15 °C, což pocitově ještě zhoršoval nepříjemný studený nárazový vítr, přesahující chvílemi rychlost 10 m/s, převážně severozápadního směru. Vše doplnily občasné přeháňky, které sice nebyly příliš vydatné, ale za daných teplotních a větrných podmínek byly poměrně nepříjemné.

Součástí akce byla též tradiční cílová jízda "Hledej Řetůvku!", která se konala již podevatenácté.

Přes nepříjemné podmínky do Řetůvky dorazilo celkem 123 našich věrných příznivců, které jsme u naší hospůdky vřele přivítali a snažili se všechny co možná nejlépe pohostit.

Naprostá většina cyklistů z tras Řetůvského pedálu také dorazila úspěšně do cíle (poslední se pro diplom zastavil až před 20. hodinou už u nás doma). Sice nám zbylo pár nevyzvednutých diplomů, ale chápeme, že za daného počasí se zejména těm, kteří bydlí někde při trase, už do Řetůvky dojet nechtělo. Pevně veříme, že nikdo z nich neměl na naší akci žádné vážnější problémy, ať již technického nebo zdravotního rázu, nebo snad dokonce nehodu.

Rád bych touto cestou poděkoval za ochotu a osobní nasazení všem spolupořadatelům a osazenstvu kontrol v Nových Hradech a Proseči. Někteří skutečně promrzli až na kost, zdá se, že jsme se s naší akcí tentokrát trefili do nejchladnějšího dne celého měsíce.

Krátká zprávička z naší kuchyně: Nakonec se podařilo sníst veškerou zásobu dršťkové polévky a guláše zbylo jen pár porcí. Usmažili jsme téměř 10 kg hranolek a počet snězených řízků a smažených sýrů odhadujeme na cca 50 ks. Také bramboráky zmizely téměř beze zbytku. Vše tedy nasvědčuje tomu, že u nás všem chutnalo. Všem, kteří se podíleli na přípravě jídel a koláčů i samotné práci v kuchyni během akce, patří můj velký dík.

Na závěr mé krátké zprávičky uvádím základní statistiku - rozložení účastníků dle absolvovaných tras:

Všem 123 účastníkům patří poděkování pořadatelů.


Následující ročník

Obec Řetůvka a KČT vás srdečně zvou v sobotu 16. června 2018 na

Start Řetůvského pedálu je průběžný od 7 do 10 hodin, cíl obou akcí bude otevřen od 9 do 18 hodin. Start i cíl jsou situovány na prostranství u hospody v Řetůvce (asi 1 km od křižovatky s hlavní silnicí č. 360 po místní komunikaci dolů podél potoka).

Podrobnější informace najdete v pozvánce (pdf).


O nás

Řetůvský pedál je jednodenní cykloturistická akce, určená pro širokou veřejnost. Cyklisté se po ránu zaregistrují na startu u hospody v Řetůvce, vyberou si některou z bohaté nabídky silničních nebo horských tras, k níž dostanou mapku a textový popis.

Cestou projíždějí kontrolami, kde dostávají razítka a které nabízejí základní občerstvení. V cíli, který je opět u hospody v Řetůvce, pak obdrží diplom a případně nějaký suvenýr (týká se především jubilejních ročníků).

Vedle toho se zároveň koná cílová jízda "Hledej Řetůvku!", jejíž účastníci vyjíždějí, odkudkoliv se jim to hodí. Smyslem je dorazit do cíle u hospody v Řetůvce, trasu si volí podle svého gusta a cestou mohou sbírat libovolná razítka, která jejich trasu potvrdí.

Řetůvský pedál a cílová jízda "Hledej Řetůvku!" se tradičně konají vždy třetí červnovou sobotu.


Mimořádnosti na trase

Upozorňujeme, že nejsme schopni zajistit kontrolu všech tras před konáním naší akce. Z tohoto důvodu je třeba se připravit na eventuální možnosti improvizace.

Momentálně známé problémy:


Kontakty na pořadatele

web: www.retuvskypedal.cz
e-mail: info@retuvskypedal.cz
Facebook: Řetůvský pedál
Facebook: Jiří Langr
Skype: jirkalangr
mobil: 732 175 688
adresa: Ing. Jiří Langr, Řetůvka 82, 561 41 Řetová


Poznámky

Toto je první - primitivní verze webových stránek Řetůvského pedálu. Jakmile budu mít trochu času, pokusím se obsah výrazně rozšířit a vzhled vylepšit.

Na výše uvedené e-mailové adrese uvítám jakékoliv vaše připomínky a náměty jak k webovým stránkám, tak i k samotné akci a její organizaci.

Cenné jsou především kritické příspěvky, vaše přání a náměty na zlepšení do budoucnosti. I když i upřímná pochvala dokáže potěšit :-) .

Jirka Langr